طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رنو لوگان تندر ال 90

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های (پارس تندر) رنو لوگان تندر ال 90- استاندارد آلایندگی رنو لوگان تندر ال 90- نوع موتور رنو لوگان تندر ال 90- روغن موتور مناسب رنو لوگان تندر ال 90 و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو رنو لوگان تندر ال 90- مشخصات روغن دنده مناسب پارس تندر

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های رنو لوگان تندر ال 90

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی- استاندارد آلایندگی نیسان قشقایی- نوع موتور نیسان قشقایی- روغن موتور مناسب نیسان قشقایی و ظرفیت مایع خنک کننده نیسان قشقایی- مشخصات روغن دنده مناسب نیسان قشقایی

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نيسان تينا

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نيسان تينا-استاندارد آلایندگی نيسان تينا-نوع موتور نيسان تينا-روغن موتور مناسب نيسان تينا و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو نيسان تينا-مشخصات روغن دنده مناسب نيسان تينا

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های نيسان تينا

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان پیکاپ

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پیکاپ- استاندارد آلایندگی نیسان پیکاپ- نوع موتور نیسان پیکاپ- روغن موتور مناسب نیسان پیکاپ و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو پیکاپ- مشخصات روغن دنده مناسب نیسان پیکاپ

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان پیکاپ

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز- استاندارد آلایندگی رونیز- نوع موتور رونیز- روغن موتور مناسب رونیز و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو رونیز- مشخصات روغن دنده مناسب رونیز

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های رونیز

مشخصات فنی روغن و روان كننده های ماکسیما

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های ماکسیما- استاندارد آلایندگی ماکسیما- نوع موتور- روغن موتور مناسب ماکسیما و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو ماکسیما- مشخصات روغن دنده مناسب ماکسیما

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های ماکسیما

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رنو لوگان تندر ال 90

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های رنو لوگان تندر ال 90- استاندارد آلایندگی رنو لوگان تندر ال 90- نوع موتور- روغن موتور مناسب و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو رنو لوگان تندر ال 90- مشخصات روغن دنده مناسب

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های رنو لوگان تندر ال 90

مشخصات فنی روغن و روان كننده های مورانو

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان مورانو-استاندارد آلایندگی مورانو - نوع موتور - روغن موتور مناسب - ظرفیت مایع خنک کننده مورانو - مشخصات روغن دنده مناسب

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های مورانو

مشخصات فنی روغن و روان كننده های مگان

پرینت

مگان در دو مدل1600 سی سی و2000 سی سی طراحی شده است.مشخصات روغن موتور و نوع و حجم آن برای هر دو مدل یكسان میباشد. مشخصات فنی روغن و روان كننده های مگان

ادامه مطلب: مشخصات فنی روغن و روان كننده های مگان