طرح های تخفیف سرویس روغن مجلل 

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بیشتر***اطلاع از قیمتهاارسال 9*10009365542006

 كليه روغنهاي فوق با ضمانت اصلي

 ( شعبه دیگری ندارد)

 بــهـران الـــف
تكتاز  (4ليتري)                                  41000ت 10w40چهار لیتری                                        100000ت
پيشتاز(4ليتري)                                   50000ت 20w50چهار لیتری                                    00ت
سوپرپيشتاز(4ليتري)                               60000ت 10w40-لیتری4(امارتی)                              240000                
10W40سوپرپیشتاز                              88000ت  
 ايـرانـول ليـكومولي
12000چهار لیتری                              45000ت آبی چهار لیتری                                            71000ت   
16000چهار لیتری                              50000ت آبی پنج لیتری                                              82000ت 
8000چهار لیتری                                42000ت آبي (3.5ليتري پرايدي)                                    62000ت
6000چهار لیتری                                39000ت قرمز چهار لیتری                                          0ت
الوند 4 لیتری                                    35000ت  
10w40ریسینگ 4 لیتری                         77000ت                       
تـوتــال آتــرود
5000 چهار لیتری شرکتی                       72000ت پرایدی 3.5 لیتری                                         71000ت
5000 چهار لیتری اماراتی                      170000ت  15000چهار لیتری                                       82000ت
7000 چهار لیتری شرکتی                      100000ت 15000 چهارونیم لیتری                                   90000ت
7000 چهار لیتری عمارتی                     250000ت 12000 چهار لیتری                                      79000ت
7000(5لیتری)فرانسوی                        300000ت 12000 چهارونیم لیتری                                  84000ت
کاسترول مـوتوسل و اسپـيـدي
سفید چهار لیتری                                79000ت كانگرو(4.5ليتري) دوگانه سوز                              70000ت
10w40 SM چهار لیتری                     115000ت                کانگرو-10w40(5ليتري)                                     140000ت
اكسن(روغن موتور)
SL 20w50 چهار لیتری                    78000ت
SL 10w40 چهار لیتری                    93000ت
پرایدی 3.5 لیتری                            60000ت      
ضــــد يــــخ(ضد زنگ، ضد جوش، مواد روغن)
چهار ليتري مواد روغني  (ضدزنگ،ضدجوش،ضدرسوب) درجه1                             60000ت
2.5 لیتری مواد روغنی  (ضدزنگ،ضدجوش،ضدرسوب) درجه1                            16000ت
 

آدرس: مشـهد، مـطـهري شـمــالـي بـيـن19و21
تلفن گويا: 37271692-051          مديريت: 09365542006
ساعت كاري : 8 صبح10شب ( یکسره)                                                                        اعتبار(97/11/20)

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بيشتر (قیمت استثنایی)
كليه روغنهاي فوق با ضمانت اصلي ، خدمات ، آچاركشي ،، چكاپ رايگان(شعبه دیگری ندارد)

       
       
       
       
       
       
       

 

نوع روغن            
سبد روغن و فيلترجات
بهران
سوپرپيشتاز
بهران
پيشتاز
بهران
تكتاز
ايرانول
16000
ايرانول
12000
ايرانول
8000
ايرانول الوند
سبد روغن 4/5 ليتر
سمند،405، پارس، روآ » » »
با فيلتر روغن و هوا درجه يک
000 000 000 000 000 000 000
سبد روغن 3/5 ليتر
ويژه پرايد با فيلتر روغن » » »
و هوا درجه يک
000 000 000 0000 000 000 0000
سبد روغن L90 با روغن الف 10W40  پنج ليتر با دوعدد فيلتر درجه يک 00 ت
سبد روغن 206،SD با روغن بهتوتال 5000  با دوعدد فيلتر درجه يک 000 ت
سبد روغن 206،SD با روغن توتال فلز 5000  با دوعدد فيلتر درجه یک 000 ت

« ساير روغن ها و فيلتر جات خودروهاي ايراني وخارجي موجود است »

تلفن: 37271692-051                     تلفن مدیریت: 09365542006

سامانه هوشمند اطلاع از قيمت‌ها: ارسال عدد 9 به      2006 554 0936 100

مشـهد، مطــهـري شـمـالـي بـيـن19و21
ساعت كاري : 8 صبح10 شب ( یکسره)                                                                                    اعتبار(97/11/20)


هدایای ویژه در کانال تلگرام