طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

طرح های تخفیف سرویس روغن مجلل

پرینت

طرح های تخفیف سرویس روغن مجلل

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بیشتر

 كليه روغنهاي فوق با ضمانت اصلي

خدمات،آچاركشي، صافي بنزين، چكاپ رايگان ( شعبه دیگری ندارد)

 بــهـران الـــف
تكتاز  (4ليتري)                                  29000ت 10w40چهار لیتری                                        54000ت
پيشتاز(4ليتري)                                   33000ت 20w50چهار لیتری                                        48000ت
سوپرپيشتاز(4ليتري)                               38000ت  
10W40سوپرپیشتاز                              49000ت  
 ايـرانـول ليـكومولي
12000چهار لیتری                              29000ت آبی چهار لیتری                                            43000ت   
16000چهار لیتری                              34000ت آبی پنج لیتری                                              51000ت 
8000چهار لیتری                                28000ت آبي (3.5ليتري پرايدي)                                    37000ت
6000چهار لیتری                                25000ت قرمز چهار لیتری                                          40000ت
الوند 4 لیتری                                    25000ت  
10w40ریسینگ 4 لیتری                         47000ت                       
تـوتــال آتــرود
5000 چهار لیتری شرکتی                       45000ت پرایدی 3.5 لیتری                                         39500ت
5000 چهار لیتری اماراتی                      59000ت  15000چهار لیتری                                       48000ت
7000 چهار لیتری شرکتی                      53000ت 15000 چهارونیم لیتری                                   52000ت
7000 چهار لیتری اماراتی                      85000ت 12000 چهار لیتری                                      46000ت
  12000 چهارونیم لیتری                                   50000ت
کاسترول مـوتوسل و اسپـيـدي
سفید چهار لیتری                                46000ت كانگرو(4.5ليتري) دوگانه سوز                              45000ت
10w40 SM چهار لیتری                     68000ت                اسپيدي طلايي(4ليتري)                                     25000ت
اكسن(روغن موتور)
SL 20w50 چهار لیتری                     50000ت
SL 10w40 چهار لیتری                     60000ت
پرایدی 3.5 لیتری                            35000ت      
ضــــد يــــخ(ضد زنگ، ضد جوش، مواد روغن)
چهار ليتري مواد روغني  (ضدزنگ،ضدجوش،ضدرسوب) درجه1                             25000ت
2.5 لیتری مواد روغنی  (ضدزنگ،ضدجوش،ضدرسوب) درجه1                            17000ت
 

آدرس: مشـهد، مـطـهري شـمــالـي بـيـن19و21
تلفن گويا: 37271692-051          مديريت: 09365542006
ساعت كاري : 8 صبح 11 شب ( باز)

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بيشتر (قیمت استثنایی)
كليه روغنهاي فوق با ضمانت اصلي ، خدمات ، آچاركشي ،، چكاپ رايگان(شعبه دیگری ندارد)

       
       
       
       
       
       
       

 

نوع روغن            
سبد روغن و فيلترجات
بهران
سوپرپيشتاز
بهران
پيشتاز
بهران
تكتاز
ايرانول
16000
ايرانول
12000
ايرانول
8000
ايرانول الوند
سبد روغن 4/5 ليتر
سمند،405، پارس، روآ » » »
با فيلتر روغن و هوا درجه يک
53000 47000 43000 48000 43000 42000 37000
سبد روغن 3/5 ليتر
ويژه پرايد با فيلتر روغن » » »
و هوا درجه يک
43000 39000 36000 40000 36000 35000 30000
سبد روغن L90 با روغن الف 10W40  پنج ليتر با دوعدد فيلتر درجه يک 89500 ت
سبد روغن 206،SD با روغن بهتوتال 5000  با دوعدد فيلتر درجه يک 66000 ت
سبد روغن 206،SD با روغن توتال فلز 5000  با دوعدد فيلتر درجه یک 77000 ت

« ساير روغن ها و فيلتر جات خودروهاي ايراني وخارجي موجود است »

تلفن: 37271692-051                     تلفن مدیریت: 09365542006

سامانه هوشمند اطلاع از قيمت‌ها: ارسال عدد 9 به      2006 554 0936 100

مشـهد، مطــهـري شـمـالـي بـيـن19و21
ساعت كاري : 8 صبح 11 شب ( باز)