ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های تخفیف سرویس روغن مجلل 

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بیشتر***اطلاع از قیمتها ارسال 9*10009365542006

 کلیه روغنهای فوق با ضمانت اصلی

 ( شعبه دیگری ندارد)

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) 65000 ت 10w40 (4 لیتری)شرکتی 94000 ت
رخش 55000 ت 20w50 (4 لیتری) 0 ت
سوپر پیشتاز(20x50) 82000 ت (امارتی)10w40  234000ت
سوپرپیشتاز(10x10) 120000 ت    
توان40 48000 ت    
پیشتاز(20x50) 73000 ت    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
ایرانول3000 اتومات 50000 ت آبی(4 لیتری) 65000 ت
ایرانول 40 و 50 47000 ت آبی(5 لیتری) 76000 ت
ایرانول6000 59000 ت آبی(3/5 لیتری) پرایدی 56000 ت
ایرانول8000 63000 ت ترن قیمت
ایرانول12000 69000 ت (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان 69000 ت
ایرانول16000 75000 ت (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان 84000 ت
ایرانول ریسینگ 10x40 117000 ت    
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) 66000 ت پرایدی (3/5 لیتری) 65000 ت
5000(4 لیتری اماراتی) 164000 ت 15000 (4لیتری) 76000 ت
7000(4 لیتری شرکتی) 94000 ت 15000(4/5 لیتری) 84000 ت
7000(4 لیتری اماراتی) 244000 ت 12000(4 لیتری) 73000 ت
7000(5لیتری)فرانسوی        294000 ت 12000 (4/5 لیتری) 78000 ت
کاسترول قیمت موتوسل
قیمت
سفید(4 لیتری) SL 73000 ت کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز 64000 ت
10w40 (4 لیتری-sm 104000 ت کانگرو10w40(5 لیتری)sm 124000 ت
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL 77000 ت 20w50 (4 لیتری) 53000 ت
10w40 (4 لیتری) SL 96000 ت 10w40 (5 لیتری) SL 84000 ت
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 66000 ت 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 49000 ت

آدرس: مشـهد، مـطـهری شـمــالـی بین 19 و 21
تلفن گويا: 37271692-051          مديريت: 09365542006
ساعت كاری : 8 صبح الی 10 شب ( یکسره) 

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بيشتر (قیمت استثنایی)
كليه روغنهای فوق با ضمانت اصلی ، خدمات ، آچارکشی ،، چكاپ رايگان(شعبه دیگری ندارد)

       
       
       
       
       
       
       

 

نوع روغن            
سبد روغن و فيلترجات
بهران
سوپرپيشتاز
بهران
پيشتاز
بهران
تكتاز
ايرانول
16000
ايرانول
12000
ايرانول
8000
ايرانول الوند
سبد روغن 4/5 ليتر
سمند،405، پارس، روآ » » »
با فيلتر روغن و هوا درجه يک
000 000 000 000 000 000 000
سبد روغن 3/5 ليتر
ويژه پرايد با فيلتر روغن » » »
و هوا درجه يک
000 000 000 0000 000 000 0000
سبد روغن L90 با روغن الف 10W40  پنج ليتر با دوعدد فيلتر درجه يک 00 ت
سبد روغن 206،SD با روغن بهتوتال 5000  با دوعدد فيلتر درجه يک 000 ت
سبد روغن 206،SD با روغن توتال فلز 5000  با دوعدد فيلتر درجه یک 000 ت

« ساير روغن ها و فيلتر جات خودروهاي ايراني وخارجي موجود است »

تلفن: 37271692-051                     تلفن مدیریت: 09365542006

سامانه هوشمند اطلاع از قيمت‌ها: ارسال عدد 9 به      2006 554 0936 100

مشـهد، مطــهـري شـمـالـي بـيـن19و21
ساعت كاري : 8 صبح10 شب ( یکسره)

تخفیف های ویژه فقط برای محصولات ایرانول و بهران میباشد و تا تاریخ 98/6/15 اعتبار دارد. مابقی برندها 6% تخفیف اعمال میشود.