ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های تخفیف سرویس روغن مجلل 

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بیشتر***اطلاع از قیمتها ارسال 9*10009365542006

 کلیه روغنهای فوق با ضمانت اصلی

 ( شعبه دیگری ندارد)

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) تماس بگیرید 10w40 (4 لیتری)شرکتی تماس بگیرید
رخش تماس بگیرید 20w50 (4 لیتری) تماس بگیرید
سوپر پیشتاز(20x50) تماس بگیرید (امارتی)10w40 تماس بگیرید
سوپرپیشتاز(10x10) تماس بگیرید    
توان40 تماس بگیرید    
پیشتاز(20x50) تماس بگیرید    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
ایرانول3000 اتومات تماس بگیرید آبی(4 لیتری) تماس بگیرید
ایرانول 40 و 50 تماس بگیرید آبی(5 لیتری) تماس بگیرید
ایرانول6000 تماس بگیرید آبی(3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید
ایرانول8000 تماس بگیرید ترن تماس بگیرید
ایرانول12000 تماس بگیرید (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان تماس بگیرید
ایرانول16000 تماس بگیرید (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان تماس بگیرید
ایرانول ریسینگ 10x40 تماس بگیرید    
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) تماس بگیرید پرایدی (3/5 لیتری) تماس بگیرید
5000(4 لیتری اماراتی) تماس بگیرید 15000 (4لیتری) تماس بگیرید
7000(4 لیتری شرکتی) تماس بگیرید 15000(4/5 لیتری) تماس بگیرید
7000(4 لیتری اماراتی) تماس بگیرید 12000(4 لیتری) تماس بگیرید
7000(5لیتری)فرانسوی        تماس بگیرید 12000 (4/5 لیتری) تماس بگیرید
کاسترول قیمت موتوسل
قیمت
سفید(4 لیتری) SL تماس بگیرید کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز تماس بگیرید
10w40 (4 لیتری-sm تماس بگیرید کانگرو10w40(5 لیتری)sm تماس بگیرید
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL تماس بگیرید 20w50 (4 لیتری) تماس بگیرید
10w40 (4 لیتری) SL تماس بگیرید 10w40 (5 لیتری) SL تماس بگیرید
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید

آدرس: مشـهد، مـطـهری شـمــالـی بین 19 و 21
تلفن گويا: 37271692-051          مديريت: 09156179456
ساعت كاری : 8 صبح الی 10 شب ( یکسره) 

سود كمتر ، خدمات بهتر ، فروش بيشتر (قیمت استثنایی)
كليه روغنهای فوق با ضمانت اصلی ، خدمات ، آچارکشی ،، چكاپ رايگان(شعبه دیگری ندارد)

       
       
       
       
       
       
       

 

نوع روغن            
سبد روغن و فيلترجات
بهران
سوپرپيشتاز
بهران
پيشتاز
بهران
تكتاز
ايرانول
16000
ايرانول
12000
ايرانول
8000
ايرانول الوند
سبد روغن 4/5 ليتر
سمند،405، پارس، روآ » » »
با فيلتر روغن و هوا درجه يک
000 000 000 000 000 000 000
سبد روغن 3/5 ليتر
ويژه پرايد با فيلتر روغن » » »
و هوا درجه يک
000 000 000 0000 000 000 0000
سبد روغن L90 با روغن الف 10W40  پنج ليتر با دوعدد فيلتر درجه يک تماس بگیرید
سبد روغن 206،SD با روغن بهتوتال 5000  با دوعدد فيلتر درجه يک تماس بگیرید
سبد روغن 206،SD با روغن توتال فلز 5000  با دوعدد فيلتر درجه یک تماس بگیرید

« ساير روغن ها و فيلتر جات خودروهاي ايراني وخارجي موجود است »

تلفن: 37271692-051                     تلفن مدیریت: 09156179456

سامانه هوشمند اطلاع از قيمت‌ها: ارسال عدد 9 به      10009365542006

مشـهد، مطــهـري شـمـالـي بـيـن19و21
ساعت كاري : 8 صبح10 شب ( یکسره)

تخفیف های ویژه برای مشتریان گرامی در نظر گرفته شده است. قیمتها به دلیل عدم ثبات از روی سایت برداشته شده است.