ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
طرح تخفیف تعویض روغن تاکسیرانی

خدمات رایگان: بدون اجرت-تنظیم باد-روغنکاری دربهاوسیم گاز-شتشوی استپر(پراید-405)-چاپ کامل زیر-کنترل روغن ترمز اب رادیاتوروشیشه شور-بادگیری روی موتوروداخل موتور-بازدید زیربندی-روغن گیربکس

طرح قرارداد با تاکسیرانی و تخفیف ویژه تعویض روغن تاکسیرانان مشهد

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) 65000 ت 10w40 (4 لیتری)شرکتی 94000 ت
رخش 55000 ت 20w50 (4 لیتری) 0 ت
سوپر پیشتاز(20x50) 82000 ت (امارتی)10w40  234000ت
سوپرپیشتاز(10x10) 120000 ت    
توان40 48000 ت    
پیشتاز(20x50) 73000 ت    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
ایرانول3000 اتومات 50000 ت آبی(4 لیتری) 65000 ت
ایرانول 40 و 50 47000 ت آبی(5 لیتری) 76000 ت
ایرانول6000 49000 ت آبی(3/5 لیتری) پرایدی 56000 ت
ایرانول8000 63000 ت ترن قیمت
ایرانول12000 69000 ت (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان 69000 ت
ایرانول16000 75000 ت (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان 84000 ت
ایرانول ریسینگ 10x40 117000 ت    
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) 66000 ت پرایدی (3/5 لیتری) 65000 ت
5000(4 لیتری اماراتی) 164000 ت 15000 (4لیتری) 76000 ت
7000(4 لیتری شرکتی) 94000 ت 15000(4/5 لیتری) 84000 ت
7000(4 لیتری اماراتی) 244000 ت 12000(4 لیتری) 73000 ت
7000(5لیتری)فرانسوی        294000 ت 12000 (4/5 لیتری) 78000 ت
کاسترول قیمت موتوسل
قیمت
سفید(4 لیتری) SL 73000 ت کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز 64000 ت
10w40 (4 لیتری-sm 104000 ت کانگرو10w40(5 لیتری)sm 124000 ت
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL 77000 ت 20w50 (4 لیتری) 53000 ت
10w40 (4 لیتری) SL 96000 ت 10w40 (5 لیتری) SL 84000 ت
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 66000 ت 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 49000 ت

آدرس: مشـــهد ، مطهــری شمـــــالی ، بیــــــن 19 و 21

تلفن گویا: 37271692-051  -   ویزیت روغن: 09365542006

تلگرام: https://t.me/trmojala

ساعت کاری: 8 صبح الــــی 10 شب (جمعه ها تا ساعت14) (تخفیف های ویژه برای محصولات ایرانول و بهران است و تا تاریخ 98/6/15 اعتبار دارد و مابقی برندها 6% تخفیف دارند.) درصورت ثبات بازار قابل تمدید میباشد.