طرح تاکسیرانی مشهدطرح قرارداد با تاکسیرانی و تخفیف ویژه تعویض روغن تاکسیرانان مشهد

خدمات رایگان:  بدون اجرت-تنظیم باد-روغنکاری دربهاوسیم گاز-شتشوی استپر(پراید-405)-چاپ کامل زیر-کنترل روغن ترمز اب رادیاتوروشیشه شور-بادگیری روی موتوروداخل موتور-بازدید زیربندی-روغن گیربکس

 

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) 41000 ت 10w40 (4 لیتری) 100000 ت
پیشتاز(4 لیتری) 50000 ت 20w50 (4 لیتری) 000 ت
سوپر پیشتاز(4 لیتری) 60000 ت    
سوپرپیشتاز10w40 88000 ت    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
12000(4 لیتری) 49000 ت آبی(4 لیتری) 71000 ت
16000(4 لیتری) 50000 ت آبی(5 لیتری) 82000 ت
8000(4 لیتری) 42000 ت آبی(3/5 لیتری) پرایدی 62000 ت
6000(4 لیتری) 39000 ت ترن قیمت
الوند(4 لیتری) 12000 35000 ت (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان 75000 ت
ریسینگ(4 لیتری 10w40) 77000ت (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان 90000 ت
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) 72000 ت پرایدی (3/5 لیتری) 71000 ت
5000(4 لیتری اماراتی) 180000 ت 15000 (4لیتری) 82000 ت
7000(4 لیتری شرکتی) 100000 ت 15000(4/5 لیتری) 91000 ت
7000(4 لیتری اماراتی) 250000 ت 12000(4 لیتری) 79000 ت
    12000 (4/5 لیتری) 84000 ت
کاسترول قیمت موتوسل و اسپیدی قیمت
سفید(4 لیتری) SL 79000 ت کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز 70000 ت
10w40 (4 لیتری) S 115000 ت اسپیدی طلایی(4 لیتری) 130000 ت
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL 73000 ت 20w50 (4 لیتری) 62000 ت
10w40 (4 لیتری) SL 103000 ت 10w40 (5 لیتری) SL 92000 ت
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 72000 ت 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 57000 ت

آدرس: مشـــهد ، مطهــری شمـــــالی ، بیــــــن 19 و 21

تلفن گویا: 37271692-051  -   ویزیت روغن: 09365542006

تلگرام: https://t.me/trmojala

ساعت کاری: 8 صبح الــــی 10 شب (جمعه ها تا ساعت14)                    (اعتبارتا97/11/20)درصورت ثبات بازار قابل تمدید                        هدایای ویژه در کانال تلگرام