امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
طرح تخفیف تعویض روغن تاکسیرانی

خدمات رایگان: بدون اجرت-تنظیم باد-روغنکاری دربهاوسیم گاز-شتشوی استپر(پراید-405)-چاپ کامل زیر-کنترل روغن ترمز اب رادیاتوروشیشه شور-بادگیری روی موتوروداخل موتور-بازدید زیربندی-روغن گیربکس

طرح قرارداد با تاکسیرانی و تخفیف ویژه تعویض روغن تاکسیرانان مشهد

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) تماس بگیرید 10w40 (4 لیتری)شرکتی تماس بگیرید
رخش تماس بگیرید 20w50 (4 لیتری) تماس بگیرید
سوپر پیشتاز(20x50) تماس بگیرید (امارتی)10w40 تماس بگیرید
سوپرپیشتاز(10x10) تماس بگیرید    
توان40 تماس بگیرید    
پیشتاز(20x50) تماس بگیرید    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
ایرانول3000 اتومات تماس بگیرید آبی(4 لیتری) تماس بگیرید
ایرانول 40 و 50 تماس بگیرید آبی(5 لیتری) تماس بگیرید
ایرانول6000 تماس بگیرید آبی(3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید
ایرانول8000 تماس بگیرید ترن قیمت
ایرانول12000 تماس بگیرید (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان تماس بگیرید
ایرانول16000 تماس بگیرید (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان تماس بگیرید
ایرانول ریسینگ 10x40 تماس بگیرید    
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) تماس بگیرید پرایدی (3/5 لیتری) تماس بگیرید
5000(4 لیتری اماراتی) تماس بگیرید 15000 (4لیتری) تماس بگیرید
7000(4 لیتری شرکتی) تماس بگیرید 15000(4/5 لیتری) تماس بگیرید
7000(4 لیتری اماراتی) تماس بگیرید 12000(4 لیتری) تماس بگیرید
7000(5لیتری)فرانسوی        تماس بگیرید 12000 (4/5 لیتری) تماس بگیرید
کاسترول قیمت موتوسل
قیمت
سفید(4 لیتری) SL تماس بگیرید کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز تماس بگیرید
10w40 (4 لیتری-sm تماس بگیرید کانگرو10w40(5 لیتری)sm تماس بگیرید
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL تماس بگیرید 20w50 (4 لیتری) تماس بگیرید
10w40 (4 لیتری) SL تماس بگیرید 10w40 (5 لیتری) SL تماس بگیرید
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی تماس بگیرید

آدرس: مشـهد ، مطهــری شمــالی ، بیــن 19 و 21

تلفن گویا: 37271692-051  -   ویزیت روغن: 09398072943

واتساپ

ساعت کاری: 8 صبح الـی 10 شب (جمعه ها تا ساعت14) لطفا برای استفاده از تخفیف های ویژه تاکسیرانی تماس بگیرید.