جنرال سرویس عبدی
آدرس:
مشهد ، بین مطهری شمالی 19 و 21
مشهد
ایران
تلفن:
051-37271692
موبایل:
سامانه پيام كوتاه : 10009365542006
ارسال ایمیل
اختیاری