طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی- استاندارد آلایندگی نیسان قشقایی- نوع موتور نیسان قشقایی- روغن موتور مناسب نیسان قشقایی و ظرفیت مایع خنک کننده نیسان قشقایی- مشخصات روغن دنده مناسب نیسان قشقایی

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان قشقایی

روغن موتور نیسان قشقایی  NISSAN Qashqai

از سال  2007و در سال های بعد از آن تولید شده است و در سه مدل با 3 حجم موتور (1.5لیتری/1.6لیتری/2لیتری) به بازار آمده است. برای مدل 1600 سی سی (1.6لیتری) روغن موتور SAE 5W-30,SAE 5W-40 با ظرفیت 4.3 لیتر توصیه شده است.

حجم روغن دنده مناسب نیسان قشقایی 1500سی سی برای تمام سال ها را به 2 لیتر و کیفیت روغن دنده آن از نوع API GL-5 و ویسکوزیته  SAE 75W-90 می باشد.

حجم مایع خنک کننده و ضدیخ آن 1500سی سی برابر 7.3لیتر می باشد.کیفیت روغن دنده مدل 1600 سی سی نیسان قشقایی از نوع  API GL-5 و ویسکوزیته  SAE 75W-90 وظرفیت آن 2.3 لیتر میباشد.حجم مایع خنک کننده وضدیخ نیسان قشقایی باحجم موتور 1600سی سی برابر5.9 لیتراست.

برای مدل 2 لیتری یا2000سی سی نیسان قشقایی، روغن دنده باکیفیت API GL-5 و ویسکوزیته SAE 75W-90 و با ظرفیت  2لیتر توصیه شده است.

حجم مایع خنک کننده و ضدیخ نیسان قشقایی با حجم موتور 2000 سی سی برابر  7.6 لیتراست. روغن ترمز توصیه شده برای هرسه مدل نیسان قشقایی باسطح کیفیت DOT-4 می باشد و ظرفیت باک نیسان قشقایی نیز برابر 65 لیتر میباشد.

مشخصات فنی نیسان قشقایی

مشخصات موتور نیسان قشقایی

استاندارد آلایندگی نیسان قشقایی

 

نوع موتور نیسان قشقایی

 

تعداد سیلندر نیسان قشقایی

 

تعداد سوپاپ نیسان قشقایی

 

حجم موتور نیسان قشقایی

 
 

مشخصات روغن موتور مناسب نیسان قشقایی

سطح کیفیت روغن موتور نیسان قشقایی

 

سطح ویسکوزیته روغن موتور نیسان قشقایی

 

ظرفیت(حجم)روغن موتور نیسان قشقایی

 
 

مایع خنک کننده و ضدیخ نیسان قشقایی

ظرفیت(حجم)مایع خنک کننده نیسان قشقایی

 

مشخصات روغن دنده(واسکازین) مناسب نیسان قشقایی

نوع سیستم انتقال قدرت نیسان قشقایی

 

سطح کیفیت روغن دنده نیسان قشقایی

 

سطح ویسکوزیته روغن دنده نیسان قشقایی