طرح قرارداد با تاکسیرانی

قیمت با تخفیف روغن های خودرو تاریخ اعتبار تا 96/11/25

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان پیکاپ

پرینت

مشخصات فنی روغن و روان كننده های پیکاپ- استاندارد آلایندگی نیسان پیکاپ- نوع موتور نیسان پیکاپ- روغن موتور مناسب نیسان پیکاپ و ظرفیت مایع خنک کننده خودرو پیکاپ- مشخصات روغن دنده مناسب نیسان پیکاپ

مشخصات فنی روغن و روان كننده های نیسان پیکاپ

روغن موتور مناسب نیسان پیکاپ

مشخصات موتورنیسان پیکاپ

KA 24 DE

نوع موتور نیسان پیکاپ

4سیلندر خطی

تعداد سیلندر نیسان پیکاپ

 

تعداد سوپاپ نیسان پیکاپ

2389سی سی

حجم موتور نیسان پیکاپ

مشخصات روغن موتور مناسب نیسان پیکاپ

SL

سطح کیفیت روغن موتور نیسان پیکاپ

5لیتر

ویسکوزیته روغن موتور نیسان پیکاپ

10W-40

ظرفیت(حجم) روغن موتورنیسان پیکاپ

روغن موتورهاي نيمه سنتتيك و تمام سنتتيك با ويسكوزيتهSAE 10W-40از قبيل موتوسل، موبيل ، و روغن موتورهاي با كيفيت بالا توصيه ميشود.

روغن موتورهای مناسب نیسان پیکاپ

روغن دنده نیسان پیکاپ

 

نوع گیربکس نیسان پیکاپ

 

محور محرک نیسان پیکاپ

GL-4برای مدل دستی وDexron tmiilبرای مدل اتومات

کیفیت روغن دنده نیسان پیکاپ

4.9برای مدل دستی و8.1لیتربرای مدل اتومات

حجم روغن دنده(روغن گیربکس) نیسان پیکاپ

 

روغن دنده های مناسب نیسان پیکاپ

روغن ترمز نیسان پیکاپ

DOT-3

سطح کیفی روغن ترمز نیسان پیکاپ

 

روغن ترمزهای مناسب نیسان پیکاپ

مایع خنک کننده(ضدیخ) نیسان پیکاپ

6.9لیتر

حجم مایع خنک کننده نیسان پیکاپ

ضدیخ ویتال

ضد یخ مناسب نیسان پیکاپ

روغن هیدرولیک فرماننیسان پیکاپ

 

حجم روغن هیدرولیک فرمان نیسان پیکاپ

 

روغن هیدرولیک فرمان نیسان پیکاپ ازنوعDexron TM IIIوحجم آن کمی بیشتر از یک لیتر است.روغن دیفرانسیل مناسب این خودرو دارای ویسکزیته80w-90واز نوعGL-5وحجم آن برای دیفرانسیل میانی برابر1.3 لیتروبرای دیفرانسیل عقب 1.3 لیترمی باشد.