كلیه اجناس این فروشگاه با (ضمانت) اصلی عرضه میگردد

لیست قیمت تعویض روغن و انواع روغن، فیلتر هوا و فیلتر روغن موجود در انبار سرویس روغن مجلل.

کلیه روغن ها و فیلترجات فوق اصلی (اورجینال) می باشد.(تصفیه و تقلبی نخرید)؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

بهران قیمت الف قیمت
تکتاز(4 لیتری) 43000 ت 10w40 (4 لیتری)شرکتی 100000 ت
پیشتاز(4 لیتری) 52000 ت 20w50 (4 لیتری) 0 ت
سوپر پیشتاز(4 لیتری) 60000 ت (امارتی)10w40  240000ت
سوپرپیشتاز10w40 88000 ت    
ایرانول قیمت لیکومولی قیمت
12000(4 لیتری) 44000 ت آبی(4 لیتری) 71000 ت
16000(4 لیتری) 50000 ت آبی(5 لیتری) 82000 ت
8000(4 لیتری) 42000 ت آبی(3/5 لیتری) پرایدی 62000 ت
6000(4 لیتری) 39000 ت ترن قیمت
الوند(4 لیتری) 35000 ت (3/5 لیتری) پرایدی با فیلتر رایگان 75000 ت
ریسینگ(4 لیتری 10w40) 77000ت (4/5 لیتری) پژویی با فیلتر رایگان 90000 ت
توتال قیمت آترود قیمت
5000(4 لیتری شرکتی) 72000 ت پرایدی (3/5 لیتری) 71000 ت
5000(4 لیتری اماراتی) 170000 ت 15000 (4لیتری) 82000 ت
7000(4 لیتری شرکتی) 100000 ت 15000(4/5 لیتری) 90000 ت
7000(4 لیتری اماراتی) 250000 ت 12000(4 لیتری) 79000 ت
7000(5لیتری)فرانسوی         300000 12000 (4/5 لیتری) 84000 ت
کاسترول قیمت موتوسل
قیمت
سفید(4 لیتری) SL 79000 ت کانگرو(4/5 لیتری)دوگانه سوز 70000 ت
10w40 (4 لیتری-sm 110000 ت کانگرو10w40(5 لیتری)sm 130000 ت
زیرول قیمت نانو کمل قیمت
20w50 (4 لیتری) SL 83000 ت 20w50 (4 لیتری) 59000 ت
10w40 (4 لیتری) SL 102000 ت 10w40 (5 لیتری) SL 90000 ت
20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 72000 ت 20w50 (3/5 لیتری) پرایدی 55000 ت

آدرس: مشـــهد ، مطهــری شمـــــالی ، بیــــــن 19 و 21

تلفن گویا: 37271692-051 - ویزیت روغن: 09365542006

کانال تلگرام: https://t.me/trmojala**** اطلاع از قیمتها(ارسال عدد9)به 10009365542006

ساعت کاری: 8 صبح الــــی10 شب (جمعه ها تا ساعت 14) (اعتبارتا97/11/20)درصورت ثبات بازار قابل تمدید

 

قیمتهای فوق تا تاریخ 97/11/11 معتبر و در صورت ثبات بازار و موجودی انبار قابل تمدید میباشد


هدایای ویژه در کانال تلگرام